چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

اهداف دوره کارگاه آموزشی “شناسایی و پیشگیری تقلب”

  • اهداف برگزاری دوره:

گسترش حوزه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و خدمات ارائه‌شده توسط آنها، بر گستره ابعاد نظارتی واسطه‌های مالی افزوده و ضرورت آشنایی مدیران ارشد با ابعاد و حوزه‌های شکل‌گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ‌تر نموده است. آشنایی با این مقوله، می‌تواند نقش به‌سزایی در پیشگیری و کاهش احتمال وقوع تقلب‌ها در شبکه پرداخت و بانکی ایفا نماید و کارایی سیستم‌ مالی را افزایش دهد.

مسأله “جلوگیری از تقلب” که از موضوعات کلاسیک آموزشی است؛ در حال حاضر بدلیل مطرح شدن بحث پیوستن به شبکه کارت‌های بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. لذا، این دوره با اهداف زیر برگزار می‌گردد:

  • آشنایی با روش‌ها و پروتکل‌های مبارزه با تقلب
  • آشنایی با متدهای مختلف تقلب در درگاه‌های مختلف پرداخت
  • مدیریت ریسک و  روش‌شناسی پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب
  • آشنایی با تحولات صنعت کارت و پرداخت و جایگاه مبارزه با تقلب در ساختار سازمانی بانک‌ها
Print Friendly