چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

سرفصل‌های دوره کارگاه آموزشی “شناسایی و پیشگیری تقلب”

  • سرفصل‌های دوره

سمینار تخصصی شناسایی و پیشگیری تقلب، دوره‌ای است کاربردی و عملی که با پرداختن به موضوعات به شرح ذیل، دانش افراد  را  برای شناسایی تقلب و روش‌های جلوگیری ازآن افزایش می‌دهد:

·         تعریف ذینفعان، نقش‌ها و مسئولیت‌ها ·         Defining Stakeholders, Roles & Responsibilities
·         سیر تکامل و تحول صنعت کارت و استانداردهای مربوط ·         Evolution of card industry and relevant standards
·         چگونگی توسعه و گسترش تقلب ·         How Fraud has Developed
·         چگونگی مدیریت ریسک ·         How to manage Risk
·         تقلب در دستگاه‌های خودپرداز”ATM” ·         ATM Fraud
·         تقلب در دستگاه‌های کارت‌خوان “POS” ·         POS Fraud
·         خدمات بانکی خیرحضوری “CNP” ·         CNP Fraud
·         تشخیص و پیشگیری از تقلب ·         Fraud Prevention & Detection
·         تقلب در داده‌های کارت ·         Card Data Fraud (Security Breaches)
·         روش تحقیق و بررسی تقلب در کارت ·         Card Fraud Investigation Methodology
·         پذیرش استانداردهای صنعتی ·         Adopting Industry Standards: Compliance
·         اجرایی نمودن از طریق سیاست‌ها و رویه‌ها ·         Enforcement through Policies & procedures
·         استراتژی ریسک ·         Risk Strategy
·         آینده پیش‌روی ·         The Future
Print Friendly