چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

شرایط ثبت‌نام کارگاه آموزشی “شناسایی و پیشگیری تقلب”

  • شرایط ثبت‌نام:

هزینه ثبت‌نام برای هر نفر:  ۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال

لطفاً پس از واریز شهریه ثبت‌نام بدون احتساب کسورات، به شماره حساب زیر، فرم ثبت‌نام را با دقت و خوانا تکمیل کرده و همراه فیش بانکی به نام دبیرخانه ایکوبیگ، به شماره ۸۹۳۱۳۰۱۳(۰۲۱) فکس نموده و حتماً پس از ارسال فکس تأییدیه آن را از شماره ۸۹۳۱۳۱۱۴(۰۲۱)  دریافت نمائید.

  • شماره حساب: ۰۲۰۱۶۱۲۳۴۱۰۰۶ نزد بانک آینده، شعبه مرکزی (کد شعبه ۲۰۱)
  • شماره کارت: ۱۴۲۵  ۹۹۵۷  ۱۴۱۰  ۶۳۶۲
  • شماره شبا: ۲۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۶۱۲۳۴۱۰۰۶

جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید

Print Friendly