چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

اهداف برگزاری دوره کارگاه آموزشی “اصول مهاجرت به EMV”

  • اهداف برگزاری دوره

با توجه به رویدادهای بین‌المللی اخیر و تلاش نظام بانکی ایران برای اتصال به شبکه کارت‌های اعتباری بین‌المللی (MasterCard and Visa)، لزوم آگاهی از استانداردهای EMV و چگونگی مهاجرت و  پیاده‌سازی آن در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. به خصوص که امروزه در کشورهای پیشرفته از کارت‌های مبتنی بر تکنولوژی EMV استفاده می‌شود که با توجه به سطح امنیت بسیار بالای این کارت‌ها نسبت به کارت‌های مورداستفاده در ایران؛ آشنایی و یادگیری تکنولوژی و نوع فرآیند آنها ضرورت دارد. لذا، این کارگاه آموزشی با اهداف زیر برگزار می‌گردد:

  • آشنایی با تاریخچه و چگونگی شکل گیری EMV و بیان تجارب عملیاتی در ابتدای امر
  • بررسی چرایی لزوم پیاده‌سازیEMV و آشنابب با زیرساخت‌ها، فرآیندها، روش‌های کاری و چالش‌های موجود
  • بررسی مشکلات موجود در کشورهای اروپایی، آسیا، آمریکای شمالی و حوزه کاراییب در پیاده‌سازی EMV و استفاده از تجربیات عملی این کشورها
Print Friendly