چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

سرفصل های دوره کارگاه آموزشی “اصول مهاجرت به EMV”

  • سرفصل‌های دوره
 –          Why EMV now:
·         وضعیت جهانی EMVدر حال حاضر ·         Current world EMV situation
·         آنچه کارت‌های تراشه‌دار به  بانک‌ها ارائه می‌دهند ·         What does Chip offer banks today?
·         چه برنامه‌های کاربردی می‌توانند پشتیبانی شوند؟ ·         What applications can be supported?
·         محرک‌های  تراشه کارت/جایگاه اسکیم کارت‌ها ·         The drivers behind Chip/Card schemes position
·         استانداردهای قابل استفاده ·         Standards in Use
 –          The technology behind EMV and how it works:
·         حمله از طریق تقلب‌ در دنیای امروز ·         Fraud attacks today
·         تراکنش‌های end-to-end ·         Transaction flow end-to-end
·         روش‌های تأیید هویت دارنده کارت ·         CVM  methods
·         مدیریت ریسک پایانه/مدیریت ریسک کارت ·         Terminal risk management/Card risk management
·         فرآیند تصمیم‌گیری آنلاین/ملاحظات سیاست ریسک ·         Online decision process/Risk policy considerations
 –          Working with and Using EMV and Smart Cards
·         مشکلات  فنی و کسب و کار ·         Problems – business & technical
·         تقلب و چگونگی تأثیرگذاری آن ·         Fraud and how am I affected
·         هزینه مهاجرت به محصولات تراشه‌دار ·         Cost justification for the migration to chip products
·         چگونگی درآمدزایی از طریق محصولات تراشه‌دار ·         Can I make money out of Chip products and not lose money? In which way?
·         شرکای تجاری ·         Business partners
·         نرم افزار واحد  در مقابل نرم افزار چندگانه ·         Single application v multi-application
·         آینده کارت‌های تراشه‌دار ·         The future and where does it take us?
Print Friendly