شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
کنفرانس ملی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
Cropped image of group of businesspeople working together in office - Consulting

کنفرانس ملی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

کنفرانس ملی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی توسط مؤسسه تحقیقاتی رایمند پژوه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ در دانشگاه پیام نور مرکز تربت‌حیدریه و باهدف استفاده از نظرات و تخصص جامعه نخبگان و دانشگاهیان کشور با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ و راه‌های برون‌رفت از تحریم‌ها در جهت فرمان‌ها رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود. کمیته علمی کنفرانس متشکل از ۳۰ نفر اساتید برجسته دانشگاه‌های سراسر کشور کار نظارت بر مقالات را بر عهده‌دارند.

Print Friendly