پنج شنبه , ۲۳ آذر ۱۳۹۶

سمینار تخصصی کاربرد کلان داده ها در سازمان های بزرگ

Kalan

Print Friendly