چهارشنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

سمینار تخصصی کاربرد کلان داده ها در سازمان های بزرگ

Kalan

Print Friendly