سه شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۷

سمینار تخصصی کاربرد کلان داده ها در سازمان های بزرگ

Kalan

Print Friendly