دوشنبه , ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کروکی محل سمینار کاربرد کلان داده ها در سازمان های بزرگ

کروکی

Print Friendly