سه شنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۷

کروکی محل سمینار کاربرد کلان داده ها در سازمان های بزرگ

کروکی

Print Friendly