شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
معرفی دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

معرفی دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری یکی ازمهم‌ترین عوامل موفقیت شناخته می‌شود. در عصر حاضر اهمیت منابع انسانی در سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی وخدماتی وز به روز بیشتر می‌شود. مدیران امروز، دوره‌ای را تجربه می‌کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان، سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر سازمان‌های پیشرو در عرصه رقابت‌ها و چالش‌های فرارویشان عمدتاً به مدد انسان‌های هوشمند و دانش‌آفرین است که می‌توانند بر دیگر سازمان‌‌‌ها پیشی گیرند. نیروی انسانی ارزش آفرین  و دانش محور، مهم‌ترین منبع و مزیت رقابتی سازمان‌ها و عامل اصلی برتری در اقتصاد دانش بنیان به حساب می‌آید.
سرمایه انسانی در فضای رقابتی امروز جهان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه کشورها است. از این رو شناسایی، جذب، به کارگیری،رشد،‌توسعه و جایگزینی این سرمایه‌دراین فضا مهم‌ترین تصمیم و تخصص سیاست‌گذاران شناخته می‌شود. لذا این سمینارآموزشی به منظور  ایجاد توانایی در کارکنان، برای نمایان ساختن شایستگی‌های آنها به منظور ارائه عملکرد مطلوب و دستیابی به نتایج از پیش طراحی شده در مدت زمان خاص می‌باشد. گذراندن این دوره‌ منجر به‌ ارتقاء توانایی سازمانی افراد به منظور برقراری ارتباط میان چشم‌انداز، اهداف، برنامه‌ها،  نتایج و در نهایت عملکرد می‌شود.

Print Friendly