شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداف برگزاری دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

اهداف برگزاری دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

  • ارتقای کیفی دانش و توسعه مهارت‌های مورد نیاز کارکنان در لایه‌های مختلف سازمان
  • ایجاد فضای اعتماد متقابل بین مدیران و سطوح گوناگون کارکنان سازمان
  • افزایش انگیزه در کارکنان جهت حضور موثر در سازمان
  • تقویت روحیه همکاری؛ تشریک مساعی و کارگروهی در سازمان
  • فراهم آوردن زمینه های مطلوب برای بروز خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان
  • ایجاد زمینه برای شناخت پتانسیل‌ها و موانع احتمالی موجود و تدارک مؤثر برای مواجه با آن
Print Friendly