شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
سرفصل های دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

سرفصل های دوره ظرفیت‌سازی منابع انسانی، نوآوری و کار تیمی در سازمان

  • شناسایی زوایای مربوط به ایجاد ارزش‌آفرینی از طریق ظرفیت سازی منابع انسانی
  • راهبردهای انگیزشی مناسب برای مدیریت گروهی
  • توسعه فرآیندهایی در جهت افزایش نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان
  • راهکارهای توسعه و حمایت از کارگروهی مؤثر
  • انقلاب صنعتی چهارم و پیامدهای آن در نظام بانکی
  • چالش‌ها و استراتژی‌های مورد نظر برای ایجاد تغییرات مؤثر
Print Friendly