شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شرایط و فرم ثبت نام سمینار آموزشی توسعه مدیریت

شرایط و فرم ثبت نام سمینار آموزشی توسعه مدیریت

  • شرایط ثبت‌نام:

هزینه ثبت‌نام برای هر نفر:  ۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال

لطفاً پس از واریز شهریه ثبت‌نام بدون احتساب کسورات، به شماره حساب زیر، فرم ثبت‌نام را با دقت و خوانا تکمیل کرده و همراه فیش بانکی به نام دبیرخانه ایکوبیگ، به شماره ۸۹۳۱۳۰۱۳ (۰۲۱) فکس نموده و حتماً پس از ارسال فکس تأییدیه آن را از شماره ۸۹۳۱۳۱۱۴ (۰۲۱)  دریافت نمائید.

  • شماره حساب: ۰۲۰۱۶۱۲۳۴۱۰۰۶ نزد بانک آینده، شعبه مرکزی (کد شعبه ۲۰۱)
  • شماره کارت: ۱۴۲۵  ۹۹۵۷  ۱۴۱۰  ۶۳۶۲
  • شماره شبا: ۲۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۶۱۲۳۴۱۰۰۶

جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید

Print Friendly