شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

کارگاه‌ آموزشی «خلق زنجیره ارزش پایدار برای مشتریان بانک‌ها»

کارگاه آموزشی «خلق زنجیره ارزش پایدار برای مشتریان بانک‌ها»   

هدایت‌گر کارگاه: جناب آقای دکتر جلال رسول اف، دبیر کنفرانس
دبیر کارگاه: جناب آقای دکتر داریوش رشیدی
با همکاری: سرکار خانم دکتر زهرا سلطانی

مطالب ارائه شده:

Print Friendly