شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سمینار تخصصی «عوامل شکل‌گیری بحران اقتصادی مالی ۲۰۰۸-۲۰۱۰ و نقش نظام بانکی در ایجاد و کنترل آن»

سمینار تخصصی عوامل شکل‌گیری بحران اقتصادی مالی

۲۰۰۸-۲۰۱۰

و نقش نظام بانکی در ایجاد و کنترل آن

 

در این سمینار، دو سخنرانی ارائه گردید.
«عوامل شکل‌گیری بحران اقتصادی مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۰ میلادی»
توسط: جناب آقای دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
«نقش ابزارهای مالی و نظارت در ایجاد کنترل بحران در نظام بانکی»
توسط: جناب آقای دکتر فرهاد نیلی

دبیر و هماهنگ‌کننده سمـینار: جـناب آقـای دکـتر حـبیب اله سلامـی
با همکاری: سرکار خانم دکتر سارا فخریان

مطالب ارائه شده:

Print Friendly