شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیات علمی کنفرانس دوم

هیات علمی کنفرانس دوم

 

دکتر جمشید اثنی عشری دکتر سهیلا پروین دکتر جلال رسول اف دکتر حبیب اله سلامی
دکتر محمدرضا شجاع الدینی دکتر محمد طبیبیان دکتر حسین عبده تبریزی دکتر عباس عرب مازار
محمد هادی مهدویان مهندس سیدعلی میلانی دکتر سید محمد سعید نوری نائینی دکتر فرهاد نیلی

 

Print Friendly