شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

شورای راهبری کنفرانس اول

شورای راهبری کنفرانس اول

 

شادروان دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی دکتر مرتضی الله داد مهندس علی انصاری دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی
دکتر جلال رسول اف دکتر علیرضا شیرانی دکتر حسین عبده تبریزی مهندس علی میلانی
دکتر سید محمد سعید نوری نائینی دکترفرهاد نیلی

 

Print Friendly