شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیات علمی کنفرانس اول

هیات علمی کنفرانس اول

 

شادروان دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی دکتر مرتضی الله داد دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی دکتر جلال رسول اف
دکتر داریوش رشیدی دکتر حبیب‌‌الله سلامی دکتر علیرضا شیرانی دکتر سید محمد طبیبیان
دکتر حسین عبده تبریزی دکتر عباس عرب مازار دکتر سید محمد سعید نوری نائینی شادروان دکتر حیدرعلی هومن
مهندس بهمن یزد خواستی

 

Print Friendly