شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

برنامه کنفرانس اول و مقالات

برنامه کنفرانس و مقالات

روز اول کنفرانس

     ساعت عنوان سخنران مقاله
تلاوتی چند از کلام الله مجید
ترنم سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران
۸:۳۰تا۱۰:۰۰ خیرمقدم و معرفی کنفرانس  دبیر کنفرانس
رابطه متقابل بازار پول و بازار سرمایه در فرآیند تعامل مالی و سرمایه‌گذاری دکتر علی صالح آبادی دانلود
تحولات پولی و بانکی در اقتصاد ایران؛ تجارب و فرصت‌ها
دکتر سید محمد طبیبیان دانلود

بحران اقتصادی- مالی اخیر؛ تجارب بانک‌های اسلامی
دکتر محمد عمر چاپرا دانلود
۱۰:۰۰تا۱۰:۳۰ پذیرایی

رونمایی از تمبر یادبود
نقش دولت در رقابتی کردن صنعت بانکداری دکتر محمد نهاوندیان دانلود
بحران وام‌های بانکی کم اعتبار و انقباض اعتباری در سال ۲۰۰۷ میلادی دکتر الیور ماخشان دانلود
۱۰:۳۰تا۱۳:۰۰ نظارت موثر و کارآمد دولت‌ها بر بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری غیر بانکی رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی دانلود
رونمایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک‌ها دانلود

میزگرد بحث و تبادل‌نظر و جمع‌بندی مسائل مطرح شده ارائه دهندگان مقالات
۱۳:۰۰تا۱۴:۳۰ اقامه نماز و صرف ناهار

کارگاه خلق زنجیره ارزش پایدار برای مشتریان بانک‌ها  دکتر جلال رسول اف دانلود
 دکتر داود سوری دانلود
سمینار تخصصی مقایسه مقررات نظارتی کمیته بال و کمیته خدمات مالی-اسلامی (I.F.S.B) دکتر مهرداد سپهوند دانلود
 ۱۴:۳۰تا۱۸۰۰  دکتر عباس عرب مازار دانلود
عوامل شکل‌گیری بحران اقتصادی- مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۰ و نقش نظام بانکی در ایجاد و کنترل آن  دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی دانلود
 دکتر فرهاد نیلی دانلود

روز دوم کنفرانس

ساعت عنوان سخنران مقاله
۸:۳۰تا۱۰:۳۰ جایگاه و نقش بازار سرمایه در تعامل با صنعت بانکداری و مؤسسات مالی – اعتباری غیربانکی دکتر حسین عبده تبریزی دانلود

چرائی، چگونگی و پیامدهای مداخله دولت‌ها در بازارهای ارز و پول دکتر مسعود نیلی دانلود
۱۰:۳۰تا۱۱:۰۰ پذیرایی
۱۱:۰۰تا۱۳:۰۰ پیامدهای عدم اجرای کامل مقررات کمیته بال بر اقتصاد کشور دکتر رامین پاشایی فام دانلود

روش مدیریت ریسک در بانک‌‌ها؛ تجارب و چاره‌جویی‌ها
دکتر محمد طالبی دانلود
۱۳:۰۰تا۱۴:۳۰ اقامه نماز و صرف ناهار

لزوم تحول در نظام بانکی ایران؛ استراتژی‌ها و ابزارها دکتر حسین قضاوی دانلود
۱۴:۳۰تا۱۶:۳۰ چگونگی تطبیق مقررات نظارتی کمیته بال و بانکداری اسلامی در ایران محمد هادی مهدویان دانلود

میزگرد بحث و تبادل‌نظر و جمع‌بندی مسائل مطرح شده ارائه دهندگان مقالات
۱۶:۳۰تا۱۶:۴۵ گزارش کنفرانس؛ نتایج و توصیه‌ها دکتر سید محمدسعید نوری نائینی دانلود
۱۶:۴۵تا۱۷:۰۰ سپاسگزاری و تشکر رئیس شورای راهبری

 

Print Friendly